Mas Ros

Breu història

La primera constància de l’existència del mas ROS es remunta el 1296, any en què es data L’Almoina del Pa de la Seu de Girona. Aquest document disposava Guillem Ros i la seva esposa Garsendis de Cassà com a propietaris per emfiteusi del mas, fins aleshores abandonat.

A partir del segle XV el mas ROS passa a mans de la família Agullana que, amb diferents matrimonis i pactes, conservaren fins entrat el segle XIX.

L’entorn

Què visitar